24 01 2018

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 20-21 września 2018 roku organizuje konferencję "Koń – człowiek. Interakcje"

 

 

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

Koń – człowiek. Interakcje

20-21 września 2018 roku

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Uniwersytet Gdański

Wzajemne interakcje koni i ludzi odcisnęły trwałe piętno tak na jednych, jak i na drugich. Koń, z którym obcujemy, to już nie dziki rumak, żyjący jedynie wedle swego naturalnego rytmu, lecz nasz współpracownik, przyjaciel, przedmiot naszych badań lub działań. To zwierzę poddane kulturowej obróbce i zmieniające się w jej następstwie. „Natura” konia – jego biologiczne uposażenie, potrzeby i możliwości - stanowi o jego obecności w przestrzeni ludzkiej. Zarazem jednak ta sama „natura” jest często negowana, tłumiona, poddawana niemal niekończącemu się przemodelowaniu, a koniowi odmawia się jego prawa podstawowego – do bycia koniem właśnie.

Interakcje ludzi i koni rozgrywają się na wielu poziomach: począwszy od najbardziej podstawowego, fizycznego kontaktu istoty ludzkiej i zwierzęcia (hodowla, sport, rekreacja), po złożone relacje symboliczne, manifestujące się zarówno w języku codziennym, odzwierciedlającym wielowiekowe doświadczenia ludzi, jak i w sztuce, gdzie koń zyskuje symboliczną pełnię i autonomię.

Celem niniejszej konferencji jest podjęcie namysłu nad złożonością interakcji koni i ludzi. Naszym założeniem jest to, że interakcje te wymagają nowego, pogłębionego przemyślenia z perspektywy dokonań nauk szczegółowych, humanistycznych, filozofii, do jakich doszło w ostatnich dekadach. Zapraszamy do udziału osoby, podejmujące refleksję nad obecnością koni w świecie ludzi i ludzi w świecie koni. Zapraszamy również praktyków, gotowych podzielić się swoimi doświadczeniami.

Proponujemy następujące panele:

1. Koń w kulturze – tradycja, symbole, język, reprezentacje. Próba odpowiedzi na pytanie o rolę konia w kulturze materialnej i duchowej zarówno dnia dzisiejszego jak i w przeszłości.

2. Etyka i konie – pytanie o prawa konia, o status zwierzęcia towarzyszącego, o etyczne wymiary użytkowania koni.

3. Filozofia i konie – koń jako metafora konceptualna, pytanie o osobowy status konia (zwierząt), animal studies, komunikacja człowiek – koń i jej wymiary.

4. Koń w sporcie – relacja jeździec - koń jako wyzwanie filozoficzne, psychologiczne i trenerskie.

5. Koń w terapii. Koń jako hipoterapeuta, psychoterapeuta i socjoterapeuta.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 20-21 września 2018 roku. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia (30 minut) do dnia 30 marca 2018 roku na adres: magdalena.gajewska@ug.edu.pl lub wnsik@ug.edu.pl, lub malgorzata.sliz-marciniec@apsl.eu.pl.

Teksty do publikacji pokonferencyjnej będą zbierane do dnia 31 grudnia 2018 – warunkiem publikacji będą pozytywne recenzje.

Opłata konferencyjna w wysokości 350 złotych obejmuje: czynny udział w konferencji, 2 obiady, kolację, koszty publikacji.

Organizatorzy:

dr Magdalena Gajewska: magdalena.gajewska@ug.edu.pl

dr Iwona Krupecka: wnisk@ug.edu.pl

dr Małgorzata Śliż-Marciniec: malgorzata.sliz-marciniec@apsl.eu.pl

Na zdjęciu: Ryszard Zoppi - akwarela Gustawa Mucharskiego ze zbiorów Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Gustaw Mucharski - malarz i rysownik karykaturzysta. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Początkowo rysował karykatury do warszawskich pism satyrycznych. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. Pod koniec życia pracował w Państwowej Stadninie Koni w Racocie. Malował liczne portrety koni i karykatury związane z wyścigami konnymi, również dla pisma „Jeździec i Hodowca”. W 2014 roku Polski Klub Wyścigów Konnych wydał kalendarz z jego akwarelami.