15 06 2018

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU


Walne Zebranie odbędzie się w Warszawie w sobotę 30 czerwca na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu o godzinie 10.30 w budynku dyrekcji – sala nr 10 (dawna dżokejka).

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej uprzejmie zawiadamia członków stowarzyszenia, że Walne Zebranie odbędzie się w Warszawie w sobotę 30 czerwca na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu o godzinie 10.30 w budynku dyrekcji – sala nr 10 (dawna dżokejka). Proponowany porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
  5. Informacja o pracach Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
  6. Relacja z corocznego mityngu Europejskiej Federacji Związków Hodowców Koni Pełnej Krwi.
  7. Premia hodowlana i premia właścicielska – dyskusja.
  8. Plan działań na rok 2018, w tym ewentualny zakup ogiera czołowego i terminarz jesiennych przeglądów hodowlanych.
  9. Sprawy różne - dyskusja.

Jednocześnie przypominamy członkom związku o obowiązku płacenia składek. Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia (PKO BP nr 36 1020 1156 0000 7502 0059 6064). Będzie również możliwość wpłaty gotówkowej w dniu zebrania. Przypominamy, że począwszy od 2016 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu, wysokość składki wynosi 200 złotych dla członków zwyczajnych, 1000 złotych dla członków wspierających oraz 50 złotych dla członków zwyczajnych, którzy są na emeryturze.

Na zdjęciu: Mityng Krajów Demokracji Ludowej - Warszawa 1965 rok.