22 06 2019

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU


Walne Zebranie Członków Związku odbędzie się 6 lipca 2019 roku

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej uprzejmie zawiadamia członków stowarzyszenia, że Walne Zebranie odbędzie się w Warszawie w sobotę 6 lipca o godzinie 11.00 w Restauracji „Pod Podkową”, przy bramie wjazdowej na Tor Wyścigów Konnych na Służewcu, ul.Puławska 266. Proponowany porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
  5. Informacja o pracach Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
  6. Relacja z corocznego mityngu Europejskiej Federacji Związków Hodowców Koni Pełnej Krwi.
  7. Plan działań na rok 2019.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie przypominamy członkom związku o obowiązku płacenia składek. Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia (PKO BP nr 36 1020 1156 0000 7502 0059 6064). Będzie również możliwość wpłaty gotówkowej w dniu zebrania. Przypominamy, że począwszy od 2016 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu, wysokość składki wynosi 200 złotych dla członków zwyczajnych, 1000 złotych dla członków wspierających oraz 50 złotych dla członków zwyczajnych, którzy są na emeryturze.

Na zdjęciu: Praca australijskiego malarza Rowlanda Wheelwright’a (1870-1955) “Steady, There Steady!” - The White Horse, William Marler Publishing. Wheelright wychował się i kształcił w Anglii, gdzie zapamiętany został jako twórca prac o tematyce historycznej i klasycystycznej, ale jego wielką pasją były… pracujące konie pociągowe.