8 09 2019

WRZEŚNIOWY TERMINARZ


Podajemy ważne wrześniowe daty dotyczące przeglądów hodowlanych, aukcji i najważniejszego wydarzenia wyścigowego każdej jesieni.

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

Wiele wskazuje na to, że w tym roku tylko trzy hodowle zaprezentują swoje konie podczas Jesiennych Przeglądów. Tym bardziej więc cieszy fakt, że jest wśród nich Stadnina Koni Długosiodło państwa Gabrieli, Roberta i Karoliny Gorczyców, od której zaczynał się „objazd” przed trzema laty (2016), kiedy to z inicjatywy Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej reaktywowana została idea organizacji przeglądów. W Długosiodle z roku na rok przybywało uczestników, co najlepiej obrazuje poniższa galeria zdjęć z lat 2016-18.

Na zdjęciu: Uczestnicy pierwszego jesiennego przeglądu hodowlanego w SK Długosiodło w 2016 roku. Od prawej: Iwona Chojnowska, Jarosław Koch, Magdalena Donimirska-Wodzicka, Robert Gorczyca, Gabriela Gorczyca, Kishore Mirpuri, Maciej Jodłowski, Paweł Gocłowski, Mariusz Sędłak z ogierem Enjoy The Silence.

Na zdjęciu: Uczestnicy drugiego przeglądu w Stadninie Koni Długosiodło w 2017 roku z ogierem Enjoy The Silence (od prawej): Adam Chodowiec, Iwona Chojnowska, Sabina Plavac, Janusz Cichoń, Gabriela Gorczyca, Salih Plavac, Jarosław Księżuk, Maciej Jodłowski, Kishore Mirpuri, Robert Gorczyca, Mariusz Sędłak, Piotr Krowicki. Fot. Paweł Gocłowski.

Na zdjęciu: Uczestnicy przeglądu w Stadninie Koni Długosiodło w 2018 roku. Fot. Iwona Chojnowska.

O roli przeglądów hodowlanych pisaliśmy kilkukrotnie na naszej stronie, ale niezmiennie warto o tym przypominać:

„Jesienne przeglądy hodowlane są świetną okazją do spotkania się z innymi hodowcami, omówienia bieżących spraw i wymiany doświadczeń. Przede wszystkim jednak stanowią niezbędne narzędzie w pracy hodowlanej. W niemal tym samym czasie pozwalają ocenić konie pochodzące z różnych ośrodków. Najpierw uczestnikom prezentowane są ogiery czołowe rezydujące w danej stadninie. Ważną informacją jest ile klaczy pokryły w minionym sezonie kopulacyjnym i jak wyglądają wskaźniki rozrodu (procent źrebności). Po ogierach przychodzi czas na ocenę stada matecznego. Dowiadujemy się nie tylko, czy i jakimi ogierami zostały zaźrebione poszczególne matki, ale też które z klaczy kończą (na przykład z racji wieku) swoje kariery, które właśnie je zaczynają (są wcielane do stada), a które (i z jakich powodów) zostały przeznaczone na sprzedaż. To naprawdę dobra okazja, aby zacząć swoją przygodę z hodowlą. Przypominamy sobie również wyścigowe i hodowlane dokonania prezentowanych matek. Klacze wychodzą na płytę według linii żeńskich z których pochodzą, więc widać wyraźnie jak liczne w danym stadzie są poszczególne rodziny. Część z klaczy ma przy sobie tegoroczne źrebięta (sysaki), które niezmiennie budzą zainteresowanie. Jest ono większe, jeśli są przychówkiem reproduktorów debiutujących rok wcześniej w stadzie. Starsze źrebaki – odsadki (odłączone od matek w 5-6 miesiącu życia) to kolejna grupa przedstawiana do przeglądu. Na deser zostają roczniaki (oddzielnie klaczki i ogierki), które niebawem trafią przecież na aukcyjne ringi, a potem do stajni treningowych i poddane zostaną wyścigowej próbie dzielności. Przeglądy pełnią też ważną funkcję edukacyjną, pozwalając hodowcom „na gorąco” wymieniać się opiniami. A ocenie (nierzadko surowej) podlegają zarówno kondycja i konstytucja koni, jak i prawidłowość ich budowy (zwłaszcza kończyn), czy też stan i jakość kopyt, a w przypadku większych hodowli również stawki przychówku po poszczególnych reproduktorach (źrebięta i roczniaki). Każdy wyrabia sobie własne zdanie na temat różnic w sposobie odchowu koni (żywienie, ruch, pielęgnacja etc.) i ma możliwość przeniesienia „na własny grunt” wszystkiego, co w jego ocenie zasługuje na uznanie. Wielu z uczestników przeglądów robi w wykazach notatki, po które potem chętnie sięga, na przykład przygotowując plan stanówki. Dla załogi stadniny przegląd to wydarzenie szczególne, wymagające starannego przygotowania, dodatkowej pracy i wysiłku organizacyjnego. Uczestnicząc w przeglądzie warto o tym pamiętać i docenić. Gospodarze poddają się ocenie (bywa, że krytycznej), ale czasem z zewnątrz widać po prostu więcej. Przegląd może być również potraktowany jako swego rodzaju „Dzień Otwarty”, okazja do szerszej prezentacji i nawiązania nowych kontaktów”.

Miło nam zatem poinformować, że w tym roku Jesienny Przegląd Hodowlany w Stadninie Koni Długosiodło odbędzie się w poniedziałek 16 września o godzinie 14.00.

Jak zawsze przeglądy odbywają się w stadninach podległych Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa. I tak w czwartek 19 września o godzinie 11.00 odbędzie się jesienny przegląd hodowlany w Stadninie Koni Krasne, a również w czwartek ale 26 września o godzinie 10.00 w Stadninie Koni Golejewko.

Z kolei Aukcja Roczniaków w Stadninie Koni Krasne zaplanowana jest w tradycyjnym terminie – w poniedziałek po Wielkiej Warszawskiej (niedziela 29 września), czyli 30 września o godzinie 15.00, a tegoroczną ofertę przedstawiamy na poniższym zdjęciu:

 

Zdjęcie tytułowe: Rysunek Bogdana Kamińskiego (Koń Polski, Rok V, nr 3 (19), 1970.