18 06 2021

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE


Zarząd zawiadamia

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej uprzejmie zawiadamia członków stowarzyszenia, że Walne Zebranie Wyborcze odbędzie się w Warszawie w sobotę 3 lipca o godzinie 10.00 w Restauracji LIMBA (ul. Nowoursynowska 161, wjazd od ul.Nowoursynowskiej, wejście od Al. J.Rodowicza „Anody”).

Proponowany porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
  5. Wybory Prezesa i Zarządu.
  6. Sprawy różne, w tym plan działań na 2021 rok oraz wolne wnioski i dyskusja.

Prosimy członków o niezawodne przybycie i jednocześnie przypominamy o obowiązku płacenia składek (zarówno za rok 2021, jak i zaległych). Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia (PKO BP nr 36 1020 1156 0000 7502 0059 6064). Będzie również możliwość wpłaty gotówkowej w dniu zebrania. Wysokość składki wynosi 200 złotych dla członków zwyczajnych, 1000 złotych dla członków wspierających oraz 50 złotych dla członków zwyczajnych, którzy są na emeryturze.