19 09 2016

NOWE WŁADZE ZWIĄZKU


Walne Zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

W sobotę 2 lipca w Warszawie Walne Zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Zebrani wybrali również nowe władze organizacji. Prezesem został Paweł Gocłowski, a w skład Zarządu weszli Iwona Chojnowska, Małgorzata Ochmańska-Hecold, Jarosław Księżuk i Andrzej Zieliński.

Komisję Rewizyjną tworzą Jerzy Budny, Grzegorz Konarski i Henryk Kopel.

Honorowym Prezesem Związku jednogłośnie wybrano Michała Wojnarowskiego, który od początku istnienia, czyli od 1996 roku niezmiennie przewodniczył organizacji zrzeszającej hodowców i właścicieli koni pełnej krwi.

Walne Zebranie wybrało również kandydatów do Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, spośród których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Andrzeja Zielińskiego.

Rysunek - Michał Siemiński.