3 06 2017

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej ponownie przypomina

Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: folbluty

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej ponownie przypomina członkom o obowiązku płacenia składek. Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia (PKO BP nr 36 1020 1156 0000 7502 0059 6064). Przypominamy, że począwszy od 2016 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu, wysokość składki wynosi 200 złotych dla członków zwyczajnych, 1000 złotych dla członków wspierających oraz 50 złotych dla członków zwyczajnych, którzy są na emeryturze. Brak wpłaty w terminie do końca czerwca bieżącego roku będzie równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Związku.

Na zdjęciu: Akwarela „Zima na Kielecczyźnie”. Autor Kazimierz Szemioth.